Barmhartige God, U openbaart zich in vriendschap en liefde van mensen voor elkaar. Wij bidden U op weg naar Pasen voor Christenen over de hele wereld. Dat zij mogen groeien in geloof en in liefde. Dat onze broeders en zusters, en ook wij, de vruchten van het verlossingswerk van Uw Zoon mogen oogsten en uitdelen aan elkaar en alle mensen. Door Christus onze Heer.