Grote God, U bent de God die ons wegleidt uit slavernij en onderdrukking naar vrijheid en ontplooiing. Wij bidden U voor mensen in China die gevangen zitten in onwetendheid, ongeloof en onrecht. Open hun ogen voor het heldere licht en de mateloze liefde van Jezus Christus, opdat zij verrijzen en met Christelijke vreugde meebouwen aan een wereld van gerechtigheid en vrede. Door Christus onze Heer.