vrijdag 30 september 2022

Goede God, U bent de ware bron van alle heiligheid en U nodigt ons uit om te delen in Uw heiligheid. Wij vragen daarbij Uw hulp: heilig ons door onze gebeden voor Uw Kerk in nood in Indonesië. Wij bidden U vandaag dat het waaien van de heilige Geest een nieuwe missionaire lente doet ontstaan in Indonesië en dat het Evangelie velen die tot nu toe Jezus Christus niet kennen, bereikt. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Hiëronymus, door Christus onze Heer.