vrijdag 30 juni 2023

Heer onze God, in de stilte van het gebed ontwaren wij de weg die U voor ons opent. Wij danken U vandaag voor allen die zonder ophef Uw Woord uitdragen aan onze wereld. Wij vragen U: roep ook jonge mensen in India om, als monnik of eremiet, in de stilte en eenvoud te willen getuigen van Uw liefde. Wij bidden dat allen die een religieuze gelofte hebben afgelegd, trouw blijven aan hun roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige eerste martelaren van de Kerk van Rome, door Christus onze Heer.