vrijdag 30 december 2022 

God onze Schepper, uit liefde schenkt Gij aan ons Uw eniggeboren Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth; Hij is het Kerstkindje dat ons het nieuwe leven aanbiedt. Wij bidden U vandaag voor alle pasgeborenen en jonge kinderen overal ter wereld. Dat zij mogen genieten van goed onderwijs, medische zorg en ware vrijheid. Dat zij Jezus Christus leren kennen, Hem de voornaamste plek in hun hart geven, en zo opgroeien tot gelukkige en gezonde mensen die zich inzetten voor hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en haar bruidegom, de heilige Jozef, door Christus onze Heer.