vrijdag 30 april 2021

Barmhartige en vergevende God, de wreedheid van de kruisdood heeft Jezus Christus omgevormd tot teken van Uw grenzeloze liefde. Met grote eerbied en dankbaarheid voor zijn zelfgave, bidden wij U vandaag voor de kinderen die de afgelopen maanden slachtoffer waren van het oplaaiende geweld in Ethiopië. Wij bidden U speciaal voor Uw Kerk in nood in Ethiopië. Geef dat zij teken en instrument mag zijn van Uw liefde voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Amator van Córdoba, priester en martelaar, door Christus onze Heer.