Almachtige God, barmhartige Heer, genadige God, de schande van het kruis hebt U omgebogen tot teken van heil. Wij bidden U op deze vrijdag voor de mensen in ons land die hun eigen kruis dragen door het leven. Voor ouders die een kind hebben verloren, voor kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders, voor jonge mensen die geen werk kunnen vinden en voor ouderen die hun geheugen verliezen en vereenzamen. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Hiëronymus, door Christus onze Heer.