Eeuwige God, Uw Woord schenkt hoop aan bedroefden en biedt uitzicht op het ware leven. In Noord-Korea lijden Christenen aan zware vervolging. Geef dat mensen in Noord-Korea de ene Kerk van Christus leren kennen, zich bekeren tot U, en mee beginnen te bouwen aan een Christelijke samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de eerste martelaren van de kerk van Rome, door Christus onze Heer.