vrijdag 3 september 2021

Almachtige God, met wijsheid en geduld leidt Jezus Christus uw volk naar de vrijheid van uw Koninkrijk; uw Zoon is de ware Herder, die de afgedwaalde mens leidt naar grazige weiden. Wij danken U vandaag voor het grote geloof van het Armeense volk, dat ondanks hevige en langdurige vervolgingen steeds trouw blijft aan onze Heiland. Blijf dit volk zegenen met uw rijke gaven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Martelaren van Nagasaki, door Christus onze Heer.