vrijdag 3 november 2023

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus is het Licht dat schijnt in de duisternis. Samen met de hele katholieke Kerk bidden wij U deze maand voor de Paus. Dat hij steeds in het helder licht van Uw liefde, als wijze herder de Kerk van Uw Zoon bemoedigt, bestuurt, en bijstaat. Zegen hem met lichamelijke gezondheid, moed, zuiverheid, en hoop. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus de Porres, broeder, door Christus onze Heer.