vrijdag 3 mei 2024

God onze goede Vader, op het kruishout van Golgotha bracht Uw getrouwe Dienaar Jezus Messias het enige offer dat ons het ware leven schenkt. Wij danken U op deze vrijdag in de Paastijd voor de moedige mensen in Bahrein die het Evangelie uitdragen met woord en daad aan hun landgenoten. Versterk hen met hoop op een toekomst met meer veiligheid en religieuze vrijheid. Schenk hun steeds wat zij nodig hebben naar lichaam en ziel. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ramon Oromí Sullá, priester en martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.