Heer onze God, Jezus Messias Uw geliefde Zoon heeft door zijn kruisdood ons met U verzoend. Wij bidden U in deze dagen van boete en bekering dat onze gebeden voor Uw Kerk in nood steeds weer kracht geven aan hen die onder vervolging, verdriet en armoede leven. Genees onze gebroken wereld en wees hun die op U vertrouwen altijd nabij. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johannes Laurentius Weiss, Minderbroeder en priester, martelaar tijdens vervolgingen in Ethiopië, door Christus onze Heer.