Heer onze God, Gij hebt U in Jezus van Nazareth geopenbaard als een God van vrede, gerechtigheid en liefde. Wij bidden U vandaag: laat Uw zegen neerdalen over alle inwoners van India en geef dat gerechtigheid en vrede heersen waar nu onrecht en geweld dreigen. Open de ogen van vele Indiërs voor de Blijde Boodschap en geef dat zij zich bekeren tot U. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Tomas, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.