vrijdag 3 februari 2023

God van barmhartigheid, U hebt Uw Zoon Jezus van Nazareth gezonden om de wereld te redden door zijn zelfgave op Golgotha. Wij vragen U dat velen in Armenië geraakt worden door het liefdesoffer van Uw Zoon, zich bekeren van hun oude leven, en voortaan de Goede Boodschap van heil voor alle mensen verkondigen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop, martelaar tijdens vervolgingen door de Romeinse gouverneur in Armenië, Agricola, door Christus onze Heer.