vrijdag 3 december 2021

Barmhartige God, uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, heeft als kind moeten vluchten voor het geweld van Koning Herodes. Wij vragen uw bescherming voor alle kinderen die met hun ouders op de vlucht zijn voor onrecht en oorlog. Geef dat zij de geestelijke en lichamelijke levensbehoeften ontvangen die zij nodig hebben, en zich kunnen ontplooien tot verantwoordelijke mannen en vrouwen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jan Franciszek Macha, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.