Almachtige God, het kruisoffer van Jezus van Nazareth brengt volledige genezing voor onze wereld die lijdt onder de gebrokenheid van de zonde. Wij vragen U in deze tijd van boete en vasten: zegen de inwoners van Nigeria. Geef dat zij de grote uitdagingen van religieus geweld, vervuiling en corruptie op christelijke wijze tegemoet gaan en zó meebouwen aan Uw Koninkrijk ten bate van toekomstige generaties. Wij bidden U ook om een vruchtbare Avond van de Martelaren vanavond in Amsterdam. Door Christus onze Heer.