vrijdag 29 september 2023

Barmhartige God, het heil, de redding, en de weg naar de ware vrijheid zijn alleen te vinden bij Jezus Christus. Wij willen U vandaag bidden voor jonge mensen in Noord Korea. Geef dat zij, ondanks de grote verdrukking in dat land, verstandige en ook liefdevolle levenskeuzes kunnen maken, en steeds zoeken naar vrede en gerechtigheid. Maak dat zij weerstand bieden tegen de verlokkingen van het kwade, en dat zij leren vertrouwen op Uw Woord ten leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige aartsengelen Michaël, Gabriël, en Rafaël, door Christus onze Heer.