vrijdag 29 oktober 2021

God onze goede Vader, U verlangt dat de mensen U kennen door uw Zoon, die ons samenbrengt als uw kinderen. In Libië is de verkondiging van het Evangelie uiterst gevaarlijk, en daarom hebben velen daar nog niet gehoord van de Gekruisigde die de Verrezene is: Jezus Christus. Wij vragen U om de verkondiging van de geraakt mogen worden door het levende Woord en dat zij gehoor geven aan uw roepstem. Door Christus onze Heer.