Algoede God, Uw Zoon is het Paaslam zonder gebrek. Wij danken U op deze vrijdag in de Paastijd voor Zijn zelfoffer uit vrije wil op het kruis. Wij willen U bidden voor mensen in Eritrea en Ethiopië die vandaag met Hem meelijden: voor kinderen die ernstig ziek zijn, voor wanhopige werkelozen, en voor ouderen die eenzaam zijn. Beadem hen allemaal met Uw heilige Geest, de Trooster die leven geeft. Door Christus onze Heer.