vrijdag 29 januari 2021

Goede God, Uw Zoon Jezus Messias heeft ons gevraagd om ons eigen levenskruis op te pakken en Hem te volgen in zijn liefde voor iedereen. Op deze vrijdag, vragen wij Uw zegen voor mannen en vrouwen die, vaak met eigen zorgen, hun naasten steunen in zware tijden. Wij danken U voor de vele weldoeners van Kerk in Nood: geef dat hun gebed, inzet en giften veelvoudig vrucht dragen in de levens van hen die in nood verkeren, in het bijzonder voor Christenen die vervolgd worden. Door Christus onze Heer.