vrijdag 29 december 2023

Heer onze goede God, de duisternis waardoor het mensenhart gegrepen is is groot, maar de duisternis kan het Licht van de verrezen Christus niet overwinnen. Wij bidden U vandaag voor de bisschoppen die vervolgd worden omdat zij het Licht van het Evangelie uitdragen. Wij vragen Uw bijzondere zegen voor bisschoppen die gevangen zitten vanwege hun geloof, ambt, en verkondiging. Geef dat zij moed en geduld blijven tonen, en een bron van inspiratie zijn voor de gelovigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas Becket, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.