vrijdag 29 april 2022

Heer onze God, op de Schedelplaats Golgota werd de dood voor altijd glorievol overwonnen door Uw Zoon, de Gekruisigde Die leeft. Wij vragen U tijdens dit Paasfeest: bevestig onze paus en alle bisschoppen in het geloof. Schenk hun onderlinge eensgezindheid, wijsheid en een grote liefde voor de mensen. Bescherm hen tegen vervolging, geweld en kwaadsprekerij. Geef dat zij hun ambt uitoefenen in zuiverheid en met geduld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Siena, patrones van Europa, door Christus onze Heer.