God onze Heer, Uw Koninkrijk is midden onder ons aanwezig en het ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij bidden U in deze Kersttijd voor alle verkondigers van het Evangelie in landen waar dit verboden is. Wij vragen Uw bescherming bij hun belangrijke werk. Geef dat velen gehoor geven aan hun verkondiging. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas Becket, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.