Heer onze God, Uw liefdevolle ogen zien feilloos wat wij nodig hebben. Wij bidden U voor de vele verborgen Christenen die wonen in Egypte. Dat zij ooit de vrijheid krijgen om hun geloof in het openbaar te vieren en te belijden. Schenk hun Uw Geest in moeilijke tijden en houd hen in leven. Door Christus onze Heer.