Almachtige God, hemel en de aarde verkondigen Uw heerlijkheid. Wij bidden U op deze feestdag voor alle religieuze leiders in Zimbabwe. Dat zij de vrede blijven zoeken die vrucht kan dragen voor de hele Zimbabwaanse samenleving. Voor alle mensen van goede wil in Zimbabwe: uit dank voor hun geduld en inzet voor een geweldloze maatschappij waar recht en gerechtigheid heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël, door Christus onze Heer.