Almachtige God, Uw Zoon is het Licht van onze wereld. Wij bidden U dat zijn licht mag stralen in de harten van de inwoners van Nigeria. Geef de mensen die er in armoede wonen liefdevolle verzorging. Wij vragen U om een goede verdeling van gezond eten en schoon water, opdat allen een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marta, door Christus onze Heer.