Almachtige God,De wreedheid van het kruis hebt U omgevormd tot teken van redding. Met gevoelens van onmacht doen wij een beroep op Uw almacht en wij bidden U voor allen die de afgelopen maanden in Syrië, in Irak en in Somalië zijn gedood. Geef dat de martelaren van onze dagen teken worden van Uw heilzame Boodschap en dat hun vergoten bloed het zaad van nieuw geloof in Europa mag zijn. Geef standvastigheid en kracht aan de moedige Christenen die met gevaar voor eigen leven Uw Woord van liefde blijven verkondigen.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Siena, patrones van Europa, door Christus onze Heer.