Eeuwige God, hemel en de aarde verkondigen Uw heerlijkheid en goedheid. Wij bidden U vandaag uit dank voor mensen in Egypte die medische zorg brengen aan de armen. Voor artsen, verplegers en onderzoekers. Geef dat zij vreugde ervaren bij hun arbeid in dienst van hun naasten. Wij bidden U om de medewerking van de lokale overheden bij hun werk. Door Christus onze Heer.