Goede God, Uw Zoon heeft zich overgeleverd aan het kruis om ons mensen met U te verzoenen. Wij bidden U op deze vrijdag voor alle mensen van goede wil in Pakistan en Bangladesh. Voor mannen en vrouwen die wegen naar verzoening zoeken en die vrede stichten; voor mensen die gerechtigheid verkondigen; voor mensen die stille daden van naastenliefde verrichten. Wij vragen Uw zegen voor allen die op U hun hoop hebben gevestigd. Door Christus onze Heer.