vrijdag 28 oktober 2022

Barmhartige God, in de Tuin in Eden zocht U al naar de mens die zich voor U had verborgen. Wij bidden U voor mensen in Algerije die op zoek zijn naar een beter leven. Dat zij rust, werk, vriendschap en geborgenheid vinden. Geef dat zij ook op zoek gaan naar de waarheid en de bron van hun bestaan en dat zij op hun geestelijke zoektocht Uw Zoon Jezus Christus ontmoeten en aannemen. Wij vragen Uw zegen voor Algerije. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Simon en de heilige Judas, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer