vrijdag 28 mei 2021

Machtige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam dat wegdraagt de zonden van de wereld. Wij danken U vandaag voor zijn zelfoffer uit vrije wil op Golgota. Wij bidden U vandaag voor ouderen die vandaag met Hem meelijden in de arme streken van Brazilië. Voor hen die ziek en eenzaam zijn, voor hen die vandaag zullen sterven. Schenk hun allemaal de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Margaret Pole, martelares, door Christus onze Heer.