vrijdag 28 juli 2023

Barmhartige God, Jezus Uw Zoon en Gezalfde heeft gelden aan het kruis omwille van ons heil. Hij heeft de dood ontwapend en ontkracht met zijn verrijzenis uit de doden. Op deze vrijdag danken wij U voor de missie-congregaties in Kenia die de Goede Boodschap van verlossing en overwinning metterdaad uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: geef dat zij met zuiverheid, vreugde, en wijsheid vele jonge Kenianen bereiken en bezielen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Davíd Carlos-Marañon, lekenbroeder, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.