God onze Vader, Jezus Christus heeft ons vanaf het kruishout de heilige Geest gegeven. Hij maakt ons tot Uw zonen en dochters. In Egypte leven miljoenen die U nog niet kennen als Vader: mensen die de heilige Geest nog niet hebben ontvangen en die zichzelf nog niet beschouwen als Uw kind. Geef dat de verkondiging van het Evangelie onder de inwoners van Egypte velen de ogen opent. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.