Goede God, de wreedheid van de kruisdood heeft Jezus Christus omgevormd tot heil schenkend teken van Uw liefde. Met eerbied en dankbaarheid voor zijn zelfgave, bidden wij U vandaag voor de kinderen die de afgelopen maanden slachtoffer waren van misbruik en uitbuiting in Eritrea. Wij bidden U ook voor Uw Kerk in nood in dit land. Geef dat zij teken en instrument mag zijn van Uw liefde voor alle mensen. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Petrus Chanel, priester-missionaris en martelaar, door Christus onze Heer.