God van barmhartigheid, Uw apostelen hebben de Blijde Boodschap van Uw Zoon verkondigd met gevaar voor eigen leven. Wij danken U voor deze mannen van weleer, en ook voor alle mannen en vrouwen die vandaag Uw Evangelie uitdragen aan anderen in het Nabije Oosten. Geef deze toegewijde mensen het vertrouwen, de energie en de wijsheid die zij nodig hebben bij hun belangrijke arbeid voor Uw Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Simon en de heilige Judas, apostelen, door Christus onze Heer.