Machtige God, de Blijde Boodschap wordt vreugdevol verkondigd tot aan de uiteinden van de aarde. Wij danken U op deze dag in het bijzonder voor het geloof en het gebed van de Christenen in Japan. Geef dat velen van hun landgenoten Jezus Christus leren kennen en omarmen en vragen om het doopsel en het vormsel te mogen ontvangen. Wij bidden dat de Kerk in Japan mag groeien in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Japanse martelaren van de Augustijnen, door Christus onze Heer.