Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft door zijn kruisdood en opstanding de deur geopend naar de hemel. Wij bidden U in deze dagen van Pasen voor de mannen en vrouwen in Oezbekistan en Kyrgyzstan die lijden onder vervolging en intimidatie, vooral hen die gevangen zitten zonder vooruitzicht op vrijlating. Schenk hun verlichting en wees hen steeds nabij met Uw liefdevolle zorg. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Chanel, priester en martelaar, door Christus onze Heer.