vrijdag 27 november 2020

Genadige God, U verheft de geringen en geeft troost aan de bedroefden. Vandaag vragen wij uw zegen voor de Kerk in Marokko. Wij vragen U dat onze broeders en zusters daar in vrede en veiligheid hun geloof in uw Zoon mogen belijden en vieren. Schenk uw Kerk in Marokko wijze herders, gulle weldoeners en inspirerende verkondigers: dat uw Kerk in Marokko mag groeien in liefde en geloof, alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de Marokkaanse martelaren, minderbroeders Franciscanen, door Christus onze Heer.