vrijdag 27 mei 2022

God onze goede Vader, Uw Zoon Jezus van Nazareth is het Paaslam zonder gebrek. Wij danken U op deze vrijdag in de Paastijd voor zijn zelfoffer uit vrije wil op het kruishout. Wij bidden U voor alle mensen die vandaag met Hem meelijden: voor kinderen die ernstig ziek zijn, voor wanhopige werkelozen, en voor ouderen die eenzaam zijn. Beadem hen allemaal met Uw heilige Geest, de Trooster die leven geeft. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Lambert Roesenveld, martelaar, vermoord in Haarlem omwille van zijn geloof, door Christus onze Heer.