vrijdag 27 januari 2023

Goede God, Jezus Messias, heeft gevraagd dat wij ons levenskruis oppakken en Hem volgen. Op deze vrijdag, vragen wij Uw zegen voor mensen die, vaak met eigen grote zorgen, hun naasten steunen in zware tijden. Wij danken U voor de weldoeners van Stichting Kerk in Nood: geef dat hun gebed, inzet en giften veel vrucht dragen voor hen die in nood verkeren, in het bijzonder voor Christenen die vervolgd worden. Dit bidden wij U op voorspraak van de zalige Rosalie du Verdier, Benedictines, martelares tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.