Goede God, samen met Uw volk Israël, belijdt Uw katholieke Kerk dat U de enige bron van leven en heiligheid bent. Wij bidden U vandaag voor de evangelisatie van de volkeren. Dat velen de Goede Boodschap van Jezus Christus horen, omarmen en uitdragen. Dat zij voortdurend het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun naasten voor ogen houden en meebouwen aan Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.