Eeuwige God, Uw Zoon is de weg en de waarheid en het leven. Wij danken U op deze vrijdag voor Zijn liefdevolle zelfgave aan het kruis op Golgotha en wij bidden U voor alle mensen die met Hem nu meelijden overal ter wereld. Wij vragen U: schenk hun de vruchten van de verlossing. Door Christus onze Heer.