Eeuwige God, Uw Zoon is de weg en de waarheid en het leven. Hij is de Hogepriester en ons Paaslam. Wij danken U voor Zijn vrijwillige zelfgave aan het kruishout en bidden U voor alle mensen die vandaag met Hem meelijden overal ter wereld. Schenk hun de vruchten van de verlossing. Door Christus onze Heer.