Barmhartige God, Uw Zoon is bij ons tot het einde der tijden. Hij vraagt ons om te waken om te komst van Uw Koninkrijk te bespoedigen. Hij vraagt ons om de tekenen van de tijd te verstaan. Wij bidden U daarom voor alle inwoners van China. Open hun ogen, dat zij elkaar steeds meer herkennen als broeder en zuster; open hun oren voor het Levende Woord, Jezus Christus; open hun harten voor de gaven van Uw heilige Geest. Door Christus onze Heer.