God van ontferming, Uw Zoon heeft het lijden van ons mensen gedragen aan het kruis. Vandaag willen wij U nogmaals bidden voor de armen in Oeganda – speciaal voor jonge kinderen die in schrijnende armoede in de steden en op het platteland daar opgroeien. Geef dat zij gezien worden door hun machtige en rijke landgenoten. Beweeg de harten ten goede van allen die verantwoordelijkheid dragen in Oeganda en geef dat velen zich willen inzetten om het leven van deze jongens en meisjes te verbeteren. Door Christus onze Heer.