Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus genas de melaatsen met zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden, liet de doven horen en deed verlamden opstaan en lopen. Wij vragen U vandaag: raak de harten aan van de rijken en machtigen in Nigeria. Geef dat zij de armen en zieken in hun land tegemoet treden met de eerbied die iedere mens toekomt en dat zij het welzijn van al hun landgenoten bevorderen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, onze lieve vrouw van de Rozenkrans, door Christus onze Heer.