vrijdag 26 mei 2023

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus is de Goede Herder en het Lam dat wegdraagt de zonden van de wereld. Wij danken U voor zijn zelfoffer uit vrije wil aan het kruis. Wij bidden U in deze Paastijd voor ouderen die vandaag met Hem meelijden in de arme landbouwstreken van Colombia. Voor hen die ziek en eenzaam zijn, voor hen die vandaag zullen sterven. Schenk hun de vruchten van de verlossing, en het eeuwige leven in Uw Licht. Dat hun ogen elke dag bij het ontwaken mogen sprankelen van levensvreugde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Andrea Kaggwa, martelaar tijdens de vervolgingen onder koning Mwanga in Oeganda, door Christus onze Heer.