vrijdag 26 maart 2021

Heer onze God, de kruisdood van Jezus Christus is aanvang van de herschepping en schenkt ons nieuw leven. Op deze Avond van de Martelaren, waarbij veel mensen samen bidden voor de martelaren van onze tijd, bidden wij voor allen die vervolgd worden om hun geloof in U. Dat zij kunnen evangeliseren in vrijheid, zonder angst voor intimidatie en geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ludger van Utrecht, bisschop, door Christus onze Heer.