Heer onze God, aan mensen in nood schenkt Gij redding. Wij willen U daarom bidden voor de armen en onwetenden in China. Voor wie slachtoffer zijn van de handel in mensenorganen, voor wie gedwongen worden zich te prostitueren, voor wie verleid worden zeer gevaarlijk werk te verrichten.  Sta deze kleinen bij in al hun noden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johanna Gerard, de zalige Margarita Rutan en gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.