vrijdag 26 februari 2021

Almachtige God, Jezus Christus is de enige weg die leidt naar U. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Wij vragen dat vele Turkse jongeren kennis nemen van het Evangelie, dat in onze dagen door internet toegankelijker is geworden in Turkije. Geef dat jonge Turken hun eigen levensweg bevragen, het Evangelie omarmen en beginnen te bouwen aan een Turkse samenleving waar het Christelijke gedachtegoed kan gedijen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Robert Drury, priester en martelaar, door Christus onze Heer.